100%

Đăng ký online trong 2 phút

Sử dụng

Ngay sau khi đăng ký thành công

PCI DSS

An toàn – Bảo mật chuẩn Quốc tế

* Đăng nhập vào tài khoản, vào mục tạo link thanh toán
* Nhập thông tin đơn hàng và số tiền cần thanh toán
* Khởi tạo link thanh toán

* Sao chép đường link và gửi cho khách hàng qua các ứng
dụng chat, email, landing page… để thực hiện thanh toán

* Khách hàng click vào đường link và nhập phương thức thanh toán để hoàn thành đơn hàng.
* Thông tin thanh toán được quản lý ngay trên ứng dụng NeoX

Chương Trình Ưu Đãi

Liên hệ

Gói tiêu chuẩn

chỉ từ 0,8%*
* Phí dịch vụ thu trên mỗi giao dịch của khách hàng và được khấu trừ trực tiếp vào phần doanh thu đối soát trả cho Người bán hàng

Đăng ký